קשרי משקיעים

דיווחים מידיים

18/01/2022
הארכת תקופת הסכם עקרונות בקשר עם הסכם מילואות עד ליום 28.2.22 חלף 31.1.22
02/01/2022
תוצאות אסיפה כללית מיום 30.12.21
05/12/2021
דלק נכסים ואזורים זכו בהליך תחרותי לרכישת מקרקעין ברחוב המסגר בתל אביב
05/12/2021
בימ"ש אישר לדלק ישראל (מוחזקת 40%), לבצע הפחתת הון בסך כולל של 150 מיליון שקל, החברה תקבל 60 מיליון שקל
16/11/2021
דיבידנד בסך 8.43 אגורות למניה, קובע: 24.11.21, תשלום 6.12.21
09/11/2021
הסכם עקרונות לכניסת מילואות כשותפה (20%), בלהב אנרגיה תמורת 25 מיליון שח, האופציה לנוקד תישמר בשווי לאחר השקעת מילואות