קשרי משקיעים

דיווחים מידיים

21/01/2024
בחינת גיוס באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח ג ומזכר הבנות לא מחייב עם סנפל לרכישת מניות להב אנרגיה ירוקה בדרך של הקצאת מניות 
17/12/2023
חברה זרה (75%) בהסכם לרכישת זכויות נדל"ן מניב בגרמניה תמורת כ-21.9 מיליון ‏אירו 
05/11/2023
תוצאות אסיפה כללית מיום 5.11.23
18/10/2023
תוספת להסכם עם פריים אנרג'י - פרויקט אגירה והרחבת שת"פ
16/10/2023
תיקון להסכם עם נוקד קפיטל להשקעה בלהב אנרגיה
18/09/2023
חדל לכהן-ממלא מקום מנהל כללי-הלל (איליק) רוז'נסקי החל מ 16.9.23