קשרי משקיעים

דיווחים מידיים

14/07/2024
להב השלימה רכישת 17.5% ממניות פרים, עם השלמת העסקה תחזיק 30%
08/07/2024
להב תרכוש מקיקוז כ-17.5% ממניות פריים- עם השלמת העסקה תחזיק כ- 30% בפריים
30/06/2024
התקשרה בהסכם אשראי חדש על סך 220 מיליון ש״ח עם בנק לאומי , ישמש לפירעון הלוואה קיימת
24/06/2024
פרטים בדבר מספר מהלכים ותהליכים במסגרת אסטרטגייה להרחבת פעילות ובפרט בתחום אנרגיה מתחדשת
16/05/2024
דלק (כ-40%) הגישה הצעה משותפת עם רמי לוי לרכישת מלוא מניות דואר ישראל במסגרת מכרז 
16/05/2024
תוצאות אסיפה כללית מיום 16.5.24