קשרי משקיעים

דיווחים מידיים

27/04/2022
תרכוש 65% מחברת מפעת העוסקת באיסוף ופינוי פסולות והפעלת תחנות מעבר ב64 מיליון שח
13/04/2022
דירקטוריון שופרסל החליט לדחות את הצעת דלק ישראל (40%), למיזוג
13/04/2022
תוצאות אסיפה כללית מיום 12.4.22
06/04/2022
דלק ישראל (40%) הגישה הצעה למיזוג עם שופרסל, תמורת 10% בשופרסל+אופציה לעד 20%
01/03/2022
הושלמה עסקת רכישת מקרקעין ברח' המסגר בת"א ע"י דלק נכסים ואזורים, פועלות לאישור תב"ע חדשה
28/02/2022
פקיעת תוקף הסכם העקרונות עם מילואות אגודה שיתופית חקלאית מבלי שנחתם הסכם מחייב