מרכזים מסחריים – גרמניה

להב אל.אר התחילה את פעילותה בתחום המרכזים המסחריים בגרמניה בשנת 2012 ומחזיקה כיום, בפורטפוליו של כ-70 מרכזים מסחריים שכונתיים, המשרתים צרכי אוכלוסיה ובית מלון.

גרמניה היא המדינה הגדולה באירופה מבחינה דמוגרפית והכלכלה הגדולה והמשפיעה ביותר בגוש היורו. שיעור האבטלה במדינה הוא נמוך מסורתית והצריכה לאורך השנים האחרונות היא במגמת צמיחה.

האסטרטגיה של החברה כוללת רכישת מרכזים מסחריים אטרקטיביים, אחזקתם, ניהולם והשבחתם. מרכזים אלה הם ברובם מרכזים שכונתיים המשרתים צרכי אוכלוסיה מקומית, וכוללים רשתות סופרמרקט ו-“עשה זאת בעצמך”. תחומים אלו נחשבים יציבים לאורך זמן.

במסגרת האסטרטגיה, החברה בוחנת את איכות השוכרים, תנאי השכירות ופוטנציאל ההשבחה, כאשר כיום היא נהנית משיעורי תפוסה גבוהים במרכזיה. החברה מנהלת את המרכזים באופן פעיל, ומשביחה את הנכסים באמצעות מימוש פוטנציאל ההרחבה של הנכס, עבודות שיפוץ, השכרות חדשות והארכת השכירויות הקיימות בו.

עדות לעוצמת המרכזים המסחריים הייתה בשיא תקופת הקורונה, אז מרבית המרכזים המסחריים המשיכו לפעול כסדרם.

ריכוז נתוני נכסי נדל״ן - גרמניה

נתונים באלפי ש"ח, ומתייחסים לנכס בכללותו (100%) ונכונים ל- 31.12.2020

נכסים לדוגמה

מיקום גאוגרפי

נכון ליום ה-30.9.2020

Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found
Coordinates of this location not found

שוכרים עיקריים