דלק ישראל

  • החברה נוסדה בשנת 1951
  • כ- 238 תחנות “דלק” בישראל בהפעלה ו/או באספקה של דלקים. בתחנות מופעלות כ- 195 חנויות “מנטה”, ומתוך התחנות המקרקעין של 53 תחנות מצויים בבעלות החברה האחות – דלק נכסים
  • מעסיקה כ-2,000 עובדים מהם כ-1,700 במתחמי התדלוק והמסחר

דלק ישראל (התפעולית)

  • אחת מארבע חברות הדלק הגדולות בישראל. תחת המותג דלק פועלות כ- 238 תחנות דלק. כאשר בכ-195 תחנות חנויות נוחות “מנטה” ומתחמים קמעוניים.
  • עם פיצול הפעילות של דלק לשתי חברות מונה למנכ”ל “דלק ישראל”, יורם אייל שהינו בעל ידע וניסיון בכל תחומי התפעול והקמעונאות בתחנות דלק ואשר שימש בעברו נושא משרה בכיר במשך שנים רבות בחברת פז.