דלק נכסים

  • חברה אליה הועברו כל עתודות המקרקעין של דלק ישראל (שטחים של 53 תחנות), החברה תעסוק בתחום הנדל”ן המניב באמצעות השכרות תחנות הנ”ל לדלק ישראל ואחרים, תוך ביצוע השבחה נדל”נית באמצעות ניצול זכויות הבנייה לבניית שטחי מסחר נוספים סביבן. בנוסף, בכוונת החברה לפעול לרכישת שטחים ו/או זכויות נוספות לבניה בתחנות דלק ומחוצה להן לצורך בניה רחבת היקף.
  • עם פיצול הפעילות של דלק לשתי חברות מונה למנכ”ל “דלק נכסים”, פליקס שופמן בעל ידע וניסיון רב שנים בתחומי הנדל”ן המסחרי ואשר שימש עד למינויו כנושא משרה בכיר בחברות מליסרון ובריטיש ישראל.
  • ביום 14/04/2021 נחתם הסכם שיתוף פעולה עם חברת אזורים, לפיו החברה תאתר הזדמנויות לשינויי ייעוד מקרקעין עליהם ממוקמות תחנות דלק של החברה, מהייעוד הנוכחי לייעוד למגורים או לייעוד משולב של מגורים ושימושים אחרים ותציע אותן לאזורים לצורך הקמת פרויקט שיוקם ע”י החברה ואזורים בחלקים שווים.
  • ביום 19/04/2021 ביצע השותפות הנ”ל רכישה ראשונה של תחנת תדלוק הנמצאת בצומת פת (עיר שלם) בירושלים תמורת כ-92.5 מיליון שקל. במקביל, החברות ירכשו את הקרקע מרשות מקרקעי ישראל תמורת כ-40 מיליון שקל כך שהיקף העסקה הכולל הינו כ-132.5 מיליון שקל. בכוונת החברות להקים במתחם פרויקט יוקרתי של כ-220-250 דירות במתחם ושטח מסחרי של כ-5,000 מ”ר.