קשרי משקיעים

מצגות ושיחות ועידה

30/05/2024
מצגת משקיעים - מאי 2024
08/04/2024
שיחת ועידה - שנתי 2023
28/03/2024
מצגת משקיעים - מרץ 2024
10/12/2023
מצגת משקיעים - דצמבר 2023
29/08/2023
מצגת משקיעים - אוגוסט 2023
05/06/2023
שיחת ועידה - רבעון 1 2023