קשרי משקיעים

מצגות למשקיעים

30/05/2021
מצגת משקיעים - רבעון 1 2021
29/12/2020
מצגת משקיעים - דצמבר 2020
03/06/2019
מצגת משקיעים - רבעון 1 2019
25/12/2018
מצגת משקיעים - דצמבר 2018
24/01/2018
מצגת משקיעים - לקראת הנפקת אג"ח מגובות בביטחונות