קשרי משקיעים

מצגות ושיחות ועידה

10/12/2023
מצגת משקיעים - דצמבר 2023
29/08/2023
מצגת משקיעים - אוגוסט 2023
05/06/2023
שיחת ועידה - רבעון 1 2023
04/06/2023
מצגת משקיעים - יוני 2023
03/01/2023
מצגת משקיעים – ינואר 2023 - קובץ מונגש
03/01/2023
מצגת משקיעים - ינואר 2023