קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, עוסקת בשלושה תחומי פעילות: נדל”ן מניב, אנרגיה מתחדשת בישראל ופעילות דלק ישראל.

בתחום הנדל”ן המניב, עיקר פעילותה של החברה בגרמניה, שם היא פועלת משנת 2012 ומחזיקה בפורטפוליו של כ-80 מרכזים מסחריים שכונתיים, המשרתים צרכי אוכלוסיה ובית מלון. בנוסף, מחזיקה החברה בזכויות בנכס מניב בסיטי טאוור ברמת גן.

בתחום האנרגיה הירוקה, בשנת 2012 החברה החלה את פעילותה בתחום האנרגיה הירוקה והתמחתה בייזום, הקמה, רכישה ואחזקה של מערכות לייצור חשמל פוטו וולטאי בישראל. פעילות זו מוזגה בהמשך לחברה הציבורית סולגרין ואחזקות להב נמכרו ב-2019.
במאי 2020 חזרה החברה לתחום ורכשה פורטפוליו מתקנים של כ- 89 מתקנים סולריים על גגות בהיקף של כ-4.8 מגה וואט.
באפריל 2021, דיווחה החברה כי קרן נוקד משקיעה כ- 25 מיליון ש״ח, סכום אשר הושקע ע”י החברה בחברת הבת להב אנרגיה ירוקה. ההשקעה בוצעה לפי שווי של כ- 125 מיליון ש״ח (אחרי הכסף), הכל בכפוף לתנאים והתאמות שנקבעו. כאשר קרן נוקד תחזיק כ-20% ממניות להב אנרגיה ירוקה ערב ההנפקה לציבור. בעסקה קיים מנגנון לפיו קרן נוקד תקבל אופציה לא סחירה בהיקף כ-25 מיליון ש״ח שתומר ערב מועד הנפקת להב אנרגיה ירוקה ל-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-125 מיליון ש״ח אחרי הכסף.
החברה פועלת לפיתוח הפעילות שנרכשה וקידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף נרחב, הן באמצעות רכישת פרויקטים מניבים והן באמצעות יזמות בקרקעות.

דלק ישראל, באוקטובר 2020 השלימו להב אל.אר (35%) וחברה בבעלות אורי מנצור (35%) רכישה של 70% מהון המניות של דלק ישראל תמורת כ-525 מיליון שקל. במהלך הרבעון הראשון של 2021, הגדילה להב אל.אר את אחזקותיה בדלק ישראל לכ-40%.
ב- 31/03/2021 פוצלה הפעילות של דלק לשתי חברות באמצעות העברת אחזקותיה בנכסי נדל”ן (בעיקר תחנות דלק) שבבעלותה לחברה האחות – דלק נכסים (ד.פ.) בע”מ, כאשר דלק ישראל שוכרת מדלק נכסים את תחנות הדלק לטווח ארוך.

להב

תל אביב

314.00

שער המניה (אג׳)

-0.73%

שינוי יומי

41,424.00

היקף מסחר יומי (ע.נ)

עדכון אחרון: 22-07-2024 17:24

דוחות כספיים

דוח שנתי 2023
28/03/2024
רבעון 3 2023
30/11/2023
רבעון 2 2023
29/08/2023

מצגות למשקיעים

מצגת משקיעים - מאי 2024
30/05/2024
שיחת ועידה - שנתי 2023
08/04/2024
מצגת משקיעים - מרץ 2024
28/03/2024

אירועים

זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 16.5.24
10/04/2024
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.11.23
28/09/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.6.23
30/04/2023

דיווחים מידיים

להב השלימה רכישת 17.5% ממניות פרים, עם השלמת העסקה תחזיק 30%
14/07/2024
להב תרכוש מקיקוז כ-17.5% ממניות פריים- עם השלמת העסקה תחזיק כ- 30% בפריים
08/07/2024
התקשרה בהסכם אשראי חדש על סך 220 מיליון ש״ח עם בנק לאומי , ישמש לפירעון הלוואה קיימת
30/06/2024

הודעות למשקיעים

להב אל.אר ממשיכה לצמוח הרוול הכולל עלה ב - 16%; ההכנסות זינקו פי שלוש
29/08/2023
דלק נכסים סיימה ביצוע הליך מימון מחדש לאחר כניסת קרן רגנאר (מקבוצת קרנות הגידור אלפא) כשותפה בחברה בשווי של כ - 760 מיליון שקל ולאחר גיוס אג"ח, סדרה א' המדורגת A בסכום נטו של כ - 413 מיליון שקל לזמן ארוך ובריבית קבועה
07/08/2023
להב אל.אר ממשיכה לצמוח ומגדילה את פורטפוליו נכסיה בגרמניה ובמקביל מממשת נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם - עסקאות בהיקף כ- 46.8 מיליון אירו
02/07/2023

התראות דואר אלקטרוני

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני ברגע שאנו מפרסמים הודעות: