קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, עוסקת בשלושה תחומי פעילות: נדל"ן מניב, אנרגיה מתחדשת בישראל ופעילות דלק ישראל.

בתחום הנדל"ן המניב, עיקר פעילותה של החברה בגרמניה, שם היא פועלת משנת 2012 ומחזיקה בפורטפוליו של כ-80 מרכזים מסחריים שכונתיים, המשרתים צרכי אוכלוסיה ובית מלון. בנוסף, מחזיקה החברה בזכויות בנכס מניב בסיטי טאוור ברמת גן.

בתחום האנרגיה הירוקה, בשנת 2012 החברה החלה את פעילותה בתחום האנרגיה הירוקה והתמחתה בייזום, הקמה, רכישה ואחזקה של מערכות לייצור חשמל פוטו וולטאי בישראל. פעילות זו מוזגה בהמשך לחברה הציבורית סולגרין ואחזקות להב נמכרו ב-2019.
במאי 2020 חזרה החברה לתחום ורכשה פורטפוליו מתקנים של כ- 89 מתקנים סולריים על גגות בהיקף של כ-4.8 מגה וואט.
באפריל 2021, דיווחה החברה כי קרן נוקד משקיעה כ- 25 מיליון ש״ח, סכום אשר הושקע ע"י החברה בחברת הבת להב אנרגיה ירוקה. ההשקעה בוצעה לפי שווי של כ- 125 מיליון ש״ח (אחרי הכסף), הכל בכפוף לתנאים והתאמות שנקבעו. כאשר קרן נוקד תחזיק כ-20% ממניות להב אנרגיה ירוקה ערב ההנפקה לציבור. בעסקה קיים מנגנון לפיו קרן נוקד תקבל אופציה לא סחירה בהיקף כ-25 מיליון ש״ח שתומר ערב מועד הנפקת להב אנרגיה ירוקה ל-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-125 מיליון ש״ח אחרי הכסף.
החברה פועלת לפיתוח הפעילות שנרכשה וקידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף נרחב, הן באמצעות רכישת פרויקטים מניבים והן באמצעות יזמות בקרקעות.

דלק ישראל, באוקטובר 2020 השלימו להב אל.אר (35%) וחברה בבעלות אורי מנצור (35%) רכישה של 70% מהון המניות של דלק ישראל תמורת כ-525 מיליון שקל. במהלך הרבעון הראשון של 2021, הגדילה להב אל.אר את אחזקותיה בדלק ישראל לכ-40%.
ב- 31/03/2021 פוצלה הפעילות של דלק לשתי חברות באמצעות העברת אחזקותיה בנכסי נדל"ן (בעיקר תחנות דלק) שבבעלותה לחברה האחות – דלק נכסים (ד.פ.) בע"מ, כאשר דלק ישראל שוכרת מדלק נכסים את תחנות הדלק לטווח ארוך.

תל אביב

שער המניה (אג׳)

שינוי יומי

היקף מסחר יומי (ע.נ)

עדכון אחרון:

בשעה:

דוחות כספיים

רבעון 1 2022
31/05/2022
דוח שנתי 2021
30/03/2022
רבעון 3 2021
29/11/2021

מצגות למשקיעים

מצגת משקיעים - רבעון 1 2021
30/05/2021
מצגת משקיעים - דצמבר 2020
29/12/2020
מצגת משקיעים - רבעון 1 2019
03/06/2019

אירועים

זימון אסיפה מיוחדת ליום 12.4.22
07/03/2022
זימון אסיפה ליום 30.12.21
25/11/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.11.20
25/10/2020

דיווחים מידיים

תרכוש 65% מחברת מפעת העוסקת באיסוף ופינוי פסולות והפעלת תחנות מעבר ב64 מיליון שח
27/04/2022
דירקטוריון שופרסל החליט לדחות את הצעת דלק ישראל (40%), למיזוג
13/04/2022
תוצאות אסיפה כללית מיום 12.4.22
13/04/2022

הודעות למשקיעים

להב אל.אר. ממשיכה לצמוח; חברת הבת להב אנרגיה ירוקה מתרחבת ורוכשת את מפעת חברה בעלת מוניטין וניסיון בתחומי הקיימות, המיחזור ופינוי האשפה. מפעת נרכשת לפי שווי של כ- 100 מיליון שקל, קרי עלות ההשקעה של להב אנרגיה ירוקה כ- 64 מיליון שקל. סך ה- EBITDA המתואם המאוחד של מפעת הינו כ- 25 מיליון שקל
27/04/2022
להב אל.אר מציגה זינוק חד ברווח הנקי לשנת 2021 גידול של כ- 30% ברווח הנקי לשנת 2021 לכ - 172.1 מיליון שקל, לעומת כ- 132.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2021 בנטרול רווח הזדמנותי הינו 158.7 מיליון שקל לעומת רווח נקי בשנת 2020 בנטרול רווח הזדמנותי של כ- 39.6 מיליון שקל, גידול של פי 4. במהלך שנת 2021 רכשה החבר ה 9 נכסים בגרמניה בהשקעה של כ - 42 מיליון אירו, בתשואת CAP ממוצעת של כ- 8% ובתשואה להון עצמי ממוצעת של כ - 11%
30/03/2022
הושלמה עסקת ענק נוספת לשותפות דלק נכסים שבשליטת להב אל.אר ואזורים שבשליטת הרשי פרידמן הסכום שולם למוכרים והחזקה בנכס עברה לקונים רוכשות קרקע בשטח של כ- 87.3 דונם ברח' המסגר 43-41 בת"א, תמורת כ- 390 מיליון שקל
01/03/2022

התראות דואר אלקטרוני

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני ברגע שאנו מפרסמים הודעות: