קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, עוסקת בשלושה תחומי פעילות: נדל"ן מניב, אנרגיה מתחדשת בישראל ופעילות דלק ישראל.

בתחום הנדל"ן המניב, עיקר פעילותה של החברה בגרמניה, שם היא פועלת משנת 2012 ומחזיקה בפורטפוליו של כ-80 מרכזים מסחריים שכונתיים, המשרתים צרכי אוכלוסיה ובית מלון. בנוסף, מחזיקה החברה בזכויות בנכס מניב בסיטי טאוור ברמת גן.

בתחום האנרגיה הירוקה, בשנת 2012 החברה החלה את פעילותה בתחום האנרגיה הירוקה והתמחתה בייזום, הקמה, רכישה ואחזקה של מערכות לייצור חשמל פוטו וולטאי בישראל. פעילות זו מוזגה בהמשך לחברה הציבורית סולגרין ואחזקות להב נמכרו ב-2019.
במאי 2020 חזרה החברה לתחום ורכשה פורטפוליו מתקנים של כ- 89 מתקנים סולריים על גגות בהיקף של כ-4.8 מגה וואט.
באפריל 2021, דיווחה החברה כי קרן נוקד משקיעה כ- 25 מיליון ש״ח, סכום אשר הושקע ע"י החברה בחברת הבת להב אנרגיה ירוקה. ההשקעה בוצעה לפי שווי של כ- 125 מיליון ש״ח (אחרי הכסף), הכל בכפוף לתנאים והתאמות שנקבעו. כאשר קרן נוקד תחזיק כ-20% ממניות להב אנרגיה ירוקה ערב ההנפקה לציבור. בעסקה קיים מנגנון לפיו קרן נוקד תקבל אופציה לא סחירה בהיקף כ-25 מיליון ש״ח שתומר ערב מועד הנפקת להב אנרגיה ירוקה ל-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-125 מיליון ש״ח אחרי הכסף.
החברה פועלת לפיתוח הפעילות שנרכשה וקידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף נרחב, הן באמצעות רכישת פרויקטים מניבים והן באמצעות יזמות בקרקעות.

דלק ישראל, באוקטובר 2020 השלימו להב אל.אר (35%) וחברה בבעלות אורי מנצור (35%) רכישה של 70% מהון המניות של דלק ישראל תמורת כ-525 מיליון שקל. במהלך הרבעון הראשון של 2021, הגדילה להב אל.אר את אחזקותיה בדלק ישראל לכ-40%.
ב- 31/03/2021 פוצלה הפעילות של דלק לשתי חברות באמצעות העברת אחזקותיה בנכסי נדל"ן (בעיקר תחנות דלק) שבבעלותה לחברה האחות – דלק נכסים (ד.פ.) בע"מ, כאשר דלק ישראל שוכרת מדלק נכסים את תחנות הדלק לטווח ארוך.

תל אביב

שער המניה (אג׳)

שינוי יומי

היקף מסחר יומי (ע.נ)

עדכון אחרון:

בשעה:

דוחות כספיים

רבעון 3 2021
29/11/2021
רבעון 2 2021
30/08/2021
רבעון 1 2021
30/05/2021

מצגות למשקיעים

מצגת משקיעים - רבעון 1 2021
30/05/2021
מצגת משקיעים - דצמבר 2020
29/12/2020
מצגת משקיעים - רבעון 1 2019
03/06/2019

אירועים

זימון אסיפה ליום 30.12.21
25/11/2021
זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.11.20
25/10/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.9.20
29/07/2020

דיווחים מידיים

הארכת תקופת הסכם עקרונות בקשר עם הסכם מילואות עד ליום 28.2.22 חלף 31.1.22
18/01/2022
תוצאות אסיפה כללית מיום 30.12.21
02/01/2022
דלק נכסים ואזורים זכו בהליך תחרותי לרכישת מקרקעין ברחוב המסגר בתל אביב
05/12/2021

הודעות למשקיעים

המערכת הבנקאית מביעה אמון בעסקי להב אל.אר - מעמידה אשראי בסך של כ- 185 מיליון שקל בריבית, נכון להיום של 2.25%, לתקופה של 10 שנים
05/01/2022
עסקת ענק נוספת לשותפות דלק נכסים שבשליטת להב אל.אר ואזורים שבשליטת הרשי פרידמן; רוכשות קרקע בשטח של כ - 3.87 דונם ברח' המסגר 43 41 בת"א, תמורת כ - 390 מיליון שקל בהתאם לתוכנית המתאר של ת"א/ 5000, בכוונת החברות להקים במתחם מגדל בן 40 קומות בשימוש מעורב של שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים בשטח כולל של כ -< 37 אלף מ"ר, בכוונת החברות לפעול להגדלת זכויות הבניה עד לכ - 50 אלף מ"ר. סך ההשקעה המוערכת בפרויקט מסתכמת בכ - 900 מיליון שקל (100% כולל תמורת הרכישה ומס רכישה), הקרקע בבעלות פרטית והינה אחת מעתודות הקרקע האחרונות, במיקום אטרקטיבי ביותר, בלב מרכז העסקים של ת"א, ונמצאת בסמיכות לשני קווים של הרכבת הקלה ולצירי תנועה מרכזיים
05/12/2021
להב אל.אר ממשיכה לצמוח - 9 חודשי שיא ! מציגה צמיחה בהכנסות וברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הרווח הנקי בתשעת החודשים זינק פי 4 לכ - 109.5 מיליון שקל, לעומת כ- 27.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ; נציין כי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נרשמה הוצאה בסך של כ - 9.4 מיליון שקל בגין הוצאות עסקה לרכישת נכסים חדשים הכנסות החברה בתשעת החודשים גדלו ל כ - 149 מיליון שקל, לעומת כ - 57 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד
29/11/2021

התראות דואר אלקטרוני

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני ברגע שאנו מפרסמים הודעות: