קשרי משקיעים

אירועים

07/03/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 12.4.22
25/11/2021
זימון אסיפה ליום 30.12.21
25/10/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.11.20
29/07/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.9.20
14/07/2020
דוח משלים לזימון אסיפה שנתית ליום 23.7.20
01/07/2020
זימון אסיפת אג"ח ב' ליום 8.7.20