קשרי משקיעים

אירועים

28/09/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.11.23
30/06/2023
זימון אסיפה מיוחדת ליום 5.6.23
07/03/2022
זימון אסיפה מיוחדת ליום 12.4.22
25/11/2021
זימון אסיפה ליום 30.12.21
25/10/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.11.20
29/07/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.9.20