אנרגיה ירוקה

אודות הפעילות

להב החלה את פעילותה בתחום האנרגיה הירוקה בשנת 2012 באמצעות החברה הבת להב הרים ירוקים. החברה התמחתה בייזום, הקמה, רכישה ואחזקה וניהול של מערכות לייצור חשמל פוטו וולטאי בישראל. פעילות זו מוזגה בהמשך לחברה הציבורית סולגרין ואחזקות להב נמכרו ב-2019 תמורת 44.4 מיליון ש״ח.

במרץ 2020 חזרה החברה לתחום האנרגיה המתחדשת ורכשה פורטפוליו מתקנים תמורת כ-54 מיליון ש״ח. להב מחזיקה כיום בכ-89 מתקנים פוטו-וולטאיים בישראל בהספק מצטבר של 4.8 מגה וואט.

באפריל 2021, דיווחה החברה כי קרן נוקד משקיעה כ- 25 מיליון ש״ח, סכום אשר הושקע ע”י החברה בחברת הבת להב אנרגיה ירוקה. ההשקעה בוצעה לפי שווי של כ- 125 מיליון ש״ח (אחרי הכסף), הכל בכפוף לתנאים והתאמות שנקבעו. כאשר קרן נוקד תחזיק כ-20% ממניות להב אנרגיה ירוקה ערב ההנפקה לציבור.

בעסקה קיים מנגנון לפיו קרן נוקד תקבל אופציה לא סחירה בהיקף כ-25 מיליון ש״ח שתומר ערב מועד הנפקת להב אנרגיה ירוקה ל-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-125 מיליון ש״ח אחרי הכסף.

החברה פועלת לפיתוח הפעילות שנרכשה וקידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף נרחב, הן באמצעות רכישת פרויקטים מניבים והן באמצעות יזמות בקרקעות.

מיקום גאוגרפי

נכון ליום ה-31.12.20

Coordinates of this location not found