קשרי משקיעים

הודעות למשקיעים

27/04/2022
להב אל.אר. ממשיכה לצמוח; חברת הבת להב אנרגיה ירוקה מתרחבת ורוכשת את מפעת חברה בעלת מוניטין וניסיון בתחומי הקיימות, המיחזור ופינוי האשפה. מפעת נרכשת לפי שווי של כ- 100 מיליון שקל, קרי עלות ההשקעה של להב אנרגיה ירוקה כ- 64 מיליון שקל. סך ה- EBITDA המתואם המאוחד של מפעת הינו כ- 25 מיליון שקל
30/03/2022
להב אל.אר מציגה זינוק חד ברווח הנקי לשנת 2021 גידול של כ- 30% ברווח הנקי לשנת 2021 לכ - 172.1 מיליון שקל, לעומת כ- 132.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2021 בנטרול רווח הזדמנותי הינו 158.7 מיליון שקל לעומת רווח נקי בשנת 2020 בנטרול רווח הזדמנותי של כ- 39.6 מיליון שקל, גידול של פי 4. במהלך שנת 2021 רכשה החבר ה 9 נכסים בגרמניה בהשקעה של כ - 42 מיליון אירו, בתשואת CAP ממוצעת של כ- 8% ובתשואה להון עצמי ממוצעת של כ - 11%
01/03/2022
הושלמה עסקת ענק נוספת לשותפות דלק נכסים שבשליטת להב אל.אר ואזורים שבשליטת הרשי פרידמן הסכום שולם למוכרים והחזקה בנכס עברה לקונים רוכשות קרקע בשטח של כ- 87.3 דונם ברח' המסגר 43-41 בת"א, תמורת כ- 390 מיליון שקל
05/01/2022
המערכת הבנקאית מביעה אמון בעסקי להב אל.אר - מעמידה אשראי בסך של כ- 185 מיליון שקל בריבית, נכון להיום של 2.25%, לתקופה של 10 שנים
05/12/2021
עסקת ענק נוספת לשותפות דלק נכסים שבשליטת להב אל.אר ואזורים שבשליטת הרשי פרידמן; רוכשות קרקע בשטח של כ - 3.87 דונם ברח' המסגר 43 41 בת"א, תמורת כ - 390 מיליון שקל בהתאם לתוכנית המתאר של ת"א/ 5000, בכוונת החברות להקים במתחם מגדל בן 40 קומות בשימוש מעורב של שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים בשטח כולל של כ -< 37 אלף מ"ר, בכוונת החברות לפעול להגדלת זכויות הבניה עד לכ - 50 אלף מ"ר. סך ההשקעה המוערכת בפרויקט מסתכמת בכ - 900 מיליון שקל (100% כולל תמורת הרכישה ומס רכישה), הקרקע בבעלות פרטית והינה אחת מעתודות הקרקע האחרונות, במיקום אטרקטיבי ביותר, בלב מרכז העסקים של ת"א, ונמצאת בסמיכות לשני קווים של הרכבת הקלה ולצירי תנועה מרכזיים
29/11/2021
להב אל.אר ממשיכה לצמוח - 9 חודשי שיא ! מציגה צמיחה בהכנסות וברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הרווח הנקי בתשעת החודשים זינק פי 4 לכ - 109.5 מיליון שקל, לעומת כ- 27.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ; נציין כי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נרשמה הוצאה בסך של כ - 9.4 מיליון שקל בגין הוצאות עסקה לרכישת נכסים חדשים הכנסות החברה בתשעת החודשים גדלו ל כ - 149 מיליון שקל, לעומת כ - 57 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד