קשרי משקיעים

הודעות למשקיעים

05/01/2022
המערכת הבנקאית מביעה אמון בעסקי להב אל.אר - מעמידה אשראי בסך של כ- 185 מיליון שקל בריבית, נכון להיום של 2.25%, לתקופה של 10 שנים
05/12/2021
עסקת ענק נוספת לשותפות דלק נכסים שבשליטת להב אל.אר ואזורים שבשליטת הרשי פרידמן; רוכשות קרקע בשטח של כ - 3.87 דונם ברח' המסגר 43 41 בת"א, תמורת כ - 390 מיליון שקל בהתאם לתוכנית המתאר של ת"א/ 5000, בכוונת החברות להקים במתחם מגדל בן 40 קומות בשימוש מעורב של שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים בשטח כולל של כ -< 37 אלף מ"ר, בכוונת החברות לפעול להגדלת זכויות הבניה עד לכ - 50 אלף מ"ר. סך ההשקעה המוערכת בפרויקט מסתכמת בכ - 900 מיליון שקל (100% כולל תמורת הרכישה ומס רכישה), הקרקע בבעלות פרטית והינה אחת מעתודות הקרקע האחרונות, במיקום אטרקטיבי ביותר, בלב מרכז העסקים של ת"א, ונמצאת בסמיכות לשני קווים של הרכבת הקלה ולצירי תנועה מרכזיים
29/11/2021
להב אל.אר ממשיכה לצמוח - 9 חודשי שיא ! מציגה צמיחה בהכנסות וברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הרווח הנקי בתשעת החודשים זינק פי 4 לכ - 109.5 מיליון שקל, לעומת כ- 27.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ; נציין כי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נרשמה הוצאה בסך של כ - 9.4 מיליון שקל בגין הוצאות עסקה לרכישת נכסים חדשים הכנסות החברה בתשעת החודשים גדלו ל כ - 149 מיליון שקל, לעומת כ - 57 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד
09/11/2021
להב אנרגיה ירוקה ממשיכה להתרחב ולצמוח. להב אל.אר מקצה 20% ממניות להב אנרגיה ירוקה לתאגיד מילואות מהחזקים בתנועת הקיבוצים והמושבים. להב אנרגיה ירוקה תהווה את זרוע האנרגיה הירוקה המתחדשת של מילואות. תשלובת מילואות הינה מערכת כלכלית המנהלת תאגידים ומפעלים באזור הגליל המערבי, מהגדולות והמובילות בתנועה הקיבוצית והמושבית ללהב אנרגיה ירוקה בלעדיות ופוטנציאל להקמת פרויקטים בתחום הפוטו- וולטאי, על גבי מאגרי מים, שטחים פתוחים, גגות וסככות, אגרו ודו שימוש, - בהיקף כולל של כ - 200 מגה וואט (חלק גדול מזה זמין להקמה במיידי)
19/10/2021
להב אל.אר ממשיכה להתרחב בתחום האנרגיה הירוקה המתחדשת; חתמה על הסכם מחייב להקמת פרויקט קרקעי של כ - 33 מגה וואט בתחום הפוטו וולטאי עם מושב בדרום הארץ, על קרקע שנמצאת בהליכי רישוי - מתקדמים. ההסכם נחתם ע"י חברת להב אנרגיה ירוקה הנמצאת בשליטת להב אל.אר. להב אל.אר צפויה להשקיע בפרויקט כ - 100 מיליון שקל; הפרויקט צפוי להניב הכנסות לפי הידוע כיום של כ - 12 מיליון שקל לשנה ; ו - NOI שנתי של 10 מיליון שקל
30/08/2021
מציגה צמיחה בהכנסות וברווח הנקי בחציון הראשון וברבעון השני לשנת2021: הרווח הנקי במחצית גדל לכ- 92 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 1.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה לרווח נקי של כ- 132.6 מיליון שקל בכל שנת 2020